Hétfő - Péntek: 8.00 - 20.00

Szombat - Vasárnap: Zárva

Zugligeti út 60.

1121 Budapest

Kövess minket

Nyereményjáték

A JÁTÉK NEVE:  Nyerj  egy karácsonyi fotózást, közben díszítsd fel velünk a DentalKópé karácsonyfáját!

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

DentalKópé – A mesebeli gyerekfogászat
DentalCoop Schatz Kft.
1121 Budapest, Zugligeti út 60. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK MENETÉNEK PONTOS LEÍRÁSA

A játék a DentalKópé gyerekfogászat Facebook oldalán történik.

Nyereményjátékunk lényege: ha időpontod van és kezelésre jössz gyermekeddel fogászatunkra 2020. november 17. és 2020. december 4.  között, és segítségünkre lesztek fenyőfánk karácsonyi díszbe öltöztetésében, azaz egy dísz felhelyezésével hozzájárultok karácsonyfánk dekorálásához, és az erről készült fotót bekülditek nekünk, és a feltöltés során gyerekfogászatunkat bejelölitek mint helyszínt,  akkor részt vesztek sorsolásunkon.
A  sorsoláson csak az vehet részt, aki feltölti a fényképet Facebook oldalunkra.

A JÁTÉK KEZDETE: 2020. november 17. 8.00

A JÁTÉK VÉGE: 2020. december 4. 12 óra 

RÉSZVÉTEL JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a játék feltételeinek eleget tesz, azaz  a játék időtartama alatt gyermekének fogászati kezelésre foglal időpontot, igénybe veszi a kezelést, és feltölti Facebook oldalunkra a karácsonyfánk díszítése közben gyermekéről készült fotót, tehát érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

JÁTÉKSZABÁLY

A játékban történő részvétel feltétele a kezelési időpont, és a kezelés igénybevétele az adott időintervallumban.
Mindenki csak egy fényképpel vehet részt a játékban.
Családonként csak egy résztvevő lehet. Ez alól csak az kivétel, ha szintén kezeléssel egybekötve történik a fotózás.
A fotók feltöltésével egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a képet a DentalKópé gyerekfogászat (DentalCoop Schatz Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 60.) promóciós célokra felhasználja.

NYEREMÉNYEK

1 DB –   39 000 Ft értékű karácsonyi fotózás az  ART ILLUSTRATED STUDOBAN

BRILLANT XMAX FOTÓCSOMAG

A fotócsomag tartalma:

60 perc fotózás stúdióban
100 finomhangolt fotó
6 retusált kép
3 szett ruha

3 DB – 50%-os kupon karácsonyi fotózásra az ART ILLUSTRATED STUDOBAN

SORSOLÁS, ÉRTESÍTÉS

A sorsolás  időpontja: 2020. december 4. 17 óra
Helyszín: DentalKópé – A mesebeli gyerekfogászat
A sorsolás módja:

A sorsolásról Facebook, illetve weboldalunkon tájékozódhatnak.
A nyertest Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti, a nyertesnek 5 naptári napon belül vissza kell igazolnia, mikor szeretne részt venni a  fotózáson.
A Nyereményt a Szervező elektronikus úton juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által azértesítés visszaigazolásakor megadott e-mail címére.
Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított maximum 3 naptári napon belül, de legkésőbb a választott fesztiválnapig a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja nyereményét.

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény igénybevételével járó egyéb költségeket a Játékos viseli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:
• bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
• káromkodást tartalmaznak;
• megbotránkoztató tartalmúak;
• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
• pornográf vagy szexuális tartalmúak;
• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő,

vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
• versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
• más honlapra irányítanak;
• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a a szóban forgó anyag nem kerül közzétételre. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

A Játékos a tartalom feltöltésével kijelenti, hogy:
• az általa feltöltött fénykép kizárólag a saját képmását, és olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a jelen Játékba történő beküldéséhez;
• az általa feltöltött fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
• a tartalom nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket;
• a tartalom nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
• a tartalomban nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti.. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

 

A JÁTÉK IDŐ ELŐTTI BEFEJEZÉSE
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

A JOGI ÚT IGÉNYBEVÉTELE
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes e-mail címe, neve és személyigazolvány száma – DentalCoop Schatz Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertesektől bekért adatok a fesztiválon való részvételhez szükségesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a DentalCoop Schatz Kft. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, DentalCoop Schatz Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.